Cho sếp địt chung vợ mình để được thăng chức

Làm ở một công ty đã lâu năm nhưng lương và thưởng của anh vẫn thấp như vậy. Đáng nhẽ ra làm lâu như vậy rồi thì ít nhất anh phải được thăng chức cao hơn mới phải. Nhưng hôm nay anh đã phát hiện là ông sếp của mình của mình vì gen tị anh có một cô vợ đẹp thế nên anh cay mới không thăng chức và lương thưởng cho anh. Thế nên anh đã cho sếp địt vợ của mình để mong được thăng chức và một mức lương cao hơn. Vì thế anh về đã bịt mắt cô vợ lại để cô không nhìn thấy là ai địt mình. Anh sếp sung sướng hưởng thụ cái lồn múp và cặp vú hồng của cô vợ anh nhân viên. Khi cô vợ đã phát hiện thì cô đã đang bị địt rồi.